Change Language : English
Home
About us
Services
News
Site Map
Site Map
Site Map
::: Parmis Engineering Co. :::آماده سازی هوای فشرده (پنوماتیک)
در مبحث آماده سازی هوای فشرده، ابتدا با مبانی رطوبت موجود در هوای فشرده آشنا شده، سـپس نحـوه محاسبه ...

بازرسی ( Inspection ) در نگهداری و تعمیرات
آشنایی با انواع استراتژی های نگهداری و تعمیرات ( نِت ) ، از جمله استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ...


تهران ، خیابان دکتر شریعتی ، ابتدای خیابان دکتر بهشتی ،برج زرین ، پلاک 19 ، طبقه 6 ، واحد 6/1
تلفن:
+98 21 88548773
فکس:
+98 21 88504648
پست الکترونیک:
::: Parmis Engineering Co. :::
نگهداری و تعمیرات
شرکت مهندسی یکتا صنعت پارمیس در زمینه نگهداری و تعمیرات ، با توجه به تجربیات و سوابق علمی پرسنل خود و برخورداری از دانش روز ، نسبت به نگارش دستور کار نگهداری و تعمیرات در پروژه های انجام شده ، اقدام نموده ...
Copyright 2000-2020, Parmis Engineering Co., All rights reserved.