Change Language : English
Home
About us
Services
News
Site Map
Site Map
Site Map
::: Parmis Engineering Co. :::آماده سازی هوای فشرده (پنوماتیک)
در مبحث آماده سازی هوای فشرده، ابتدا با مبانی رطوبت موجود در هوای فشرده آشنا شده، سـپس نحـوه محاسبه ...

بازرسی ( Inspection ) در نگهداری و تعمیرات
آشنایی با انواع استراتژی های نگهداری و تعمیرات ( نِت ) ، از جمله استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ...


تهران ، خیابان دکتر شریعتی ، ابتدای خیابان دکتر بهشتی ،برج زرین ، پلاک 19 ، طبقه 6 ، واحد 6/1
تلفن:
+98 21 88548773
فکس:
+98 21 88504648
پست الکترونیک:
::: Parmis Engineering Co. :::
آماده سازی هوای فشرده (پنوماتیک)

در مبحث آماده سازی هوای فشرده، ابتدا با مبانی رطوبت موجود در هوای فشرده آشنا شده، سـپس نحـوه محاسبه میزان رطوبت موجود در هوای فشرده مورد بررسی قرار می گیرد و در مباحث بعدی روشهای مختلف خشک کردن هوای فشرده، فیلتراسیون و نحوه توزیع هوای فشرده مورد مطالعه ...
بازرسی ( Inspection ) در نگهداری و تعمیرات

آشنایی با انواع استراتژی های نگهداری و تعمیرات ( نِت ) ، از جمله استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( PM ) ، نگهداری و تعمیرات پیش بینانه ( PDM ) ، نگهداری و تعمیرات اصلاحی ( CM ) ، نگهداری و تعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان ( RCM ) و همچنین آشنایی با ...
Copyright 2000-2024, Parmis Engineering Co., All rights reserved.